SUBSIDIE

Een gedeelte van de nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-admiraal jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen († 22 mei 1819) Graaf van Doggersbank is op verzoek van de Admiraal bestemd voor het bevorderen van het aanzien van de zeevaart en al wat met zeevaart samenhangt en het bevorderen en in standhouden van kunst en cultuur in de ruimste zin. Dit vertaalt zich in subsidies voor projecten met belangstelling voor maritieme historie, voor opleiding van jongeren, het stimuleren van de interesse voor maritiem onderwijs, op het gebied van nautische innovatie en techniek. Ten aanzien van het in stand houden van kunst en cultuur gaat de aandacht vooral uit naar kleine grensverleggende projecten met potentie voor de toekomst.

Voorbeelden van projecten zijn:
•    Subsidie aan de zomeracademie van de Nederlandse Fluit Academie
•    Ondersteuning van de Van Kinsbergenschool in Elburg
•    Bijdrage aan de herdenking Scheepsramp met de Adder
•    Bijdrage aan tentoonstelling Replica van de Jacobstaf
 

 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam