Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door De Heeren Administrateuren van een gedeelte der nalatenschap van wijlen Zijne Excellentie Lt Adm Jhr Jan Hendrik van Kinsbergen, graaf van Doggersbank.

Mr. Ph.J. van Beeck Calkoen voorzitter
Drs. J. van Hall penningmeester
Dr. A.M. Arnbak administrateur
Jhr. Mr. Th. S. Röell administrateur
P.S. Bedet VADM bd administrateur
Drs. A.N. Schneemann ambtelijk secretarisBeloningsbeleid: bestuurders van het fonds ontvangen geen beloning

Statuten van Admiraal van Kinsbergen fonds

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@kinsbergenfonds.nl
 Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri