BESTUUR

Het bestuur van de stichting Admiraal van Kinsbergenfonds wordt gevormd door De Heeren Administrateuren van een gedeelte der nalatenschap van wijlen Zijne Excellentie Lt Adm Jhr Jan Hendrik van Kinsbergen, graaf van Doggersbank. De Heeren Administrateuren ontvangen geen beloning, maar hebben recht op vergoeding voor de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

P.S. Bedet VADM bd - voorzitter 
J. van Hall - penningmeester 
Mr. Dr. A.M. Arnbak - administrateur
Jhr. Mr. W.Th. Röell - administrateur
Ir. C.J.Th. M. Mes - administrateur

Drs. A.N. Schneemann-de Haas - ambtelijk secretaris

Statuten van Admiraal van Kinsbergenfonds >>

 
FINANCIËN

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van het Admiraal van Kinsbergenfonds wordt vastgelegd in een jaarrapport.

Jaarrapport  

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

ANBI standaardformulier publicatieplicht 2020 >>
ANBI standaardformulier publicatieplicht 2021 >>
ANBI standaardformulier publicatieplicht 2022 >>

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK 41150963
RSIN 802291715

 
SMF FONDSEN
 
CONTACT

Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
Annette Schneemann, secretaris
E secretariaat@kinsbergenfonds.nl
M 06 22609502

 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam