Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De financiële verantwoording van het Admiraal van Kinsbergenfondswordt vastgelegd in een jaarrapport.


Jaarrapport 2014, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2015, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2016, kunt u hier downloaden 
Jaarrapport 2017, kunt u hier downloaden 
Jaarrapport 2018, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2019, kunt u hier downloaden 
Jaarrapport 2020, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2021, kunt u hier downloaden

ANBI standaardformulier publicatieplicht 2020
ANBI standaardformulier publicatieplicht 2021

KvK 41150963
RSIN 802291715
 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@kinsbergenfonds.nl
 Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri