Admiraal van Kinsbergen school, Elburg

Steun aan nieuwbouw school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, opvang, dagarrangementen en activiteiten.

SMT Bouw & Vastgoed heeft het nieuwe onderwijsgebouw Scola Van Kinsbergen te Elburg gerealiseerd. De basisscholen Admiraal van Kinsbergenschool en Daltonschool De Vrijheid en het voortgezet onderwijs het Van Kinsbergen college slaan op het gebied van huisvesting de handen in één. Voor de bouw heeft de gemeente Elburg een budget toegekend.

De nieuwe accommodatie biedt ook plaats aan de Stichting Prokino (kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal). De functies die de partijen gezamenlijk bieden in de accommodatie zijn: onderwijs, opvang, ontwikkeling, dag arrangementen en velerlei activiteiten. Van vroeg tot laat zal aan de kinderen van Elburg (en omgeving) en hun ouders een aanbod gedaan worden.

De nieuwbouw van Scola, gerealiseerd op de hoek van de Klokbekerweg en de Arent Toe Boecoplaan, is een ontwerp van DMV Architecten

De school is in 17 weken gebouwd. Dit is vastgelegd met een time-lapse camera, hier te zien.

 

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@kinsbergenfonds.nl
 Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri